• Международная комиссия по защите реки Дунай (МКОРД) разрабатывает обновления 2015 года для плана управления бассейном р. Дунай на период 2015-2021 гг.; и первого плана управления рисками наводнений (ПУРН) для бассейна реки Дунай на тот же период. Эти планы направлены на дальнейшую защиту и улучшение статуса всех вод, обеспечение устойчивого и долгосрочного использования водных ресурсов, а также устойчивое управление рисками наводнений.

 • Річковий басейн Верхнього Дніпра - консультативна зустріч з громадськістю щодо проекту Плану управління річковим басейном проходила у Києві, Україна, 29 квітня 2015 р. Ми дуже вдячні усім, хто був присутній на цій зустрічі та висловив свою точку зору.

  Метою цього заходу було презентувати проект Плану управління річковим басейном із запланованою Програмою заходів для басейну Верхнього Дніпра, обговорити їх, отримати зворотний зв’язок, зауваження та пропозиції щодо проекту ПУРБ.

 • Консультації з громадськістю щодо проекту Плану управління пілотним річковим басейном р. Прут (ПУРБ) відбуватимуться 26 травня 2015 р.
  Ця зустріч відкриє можливість дізнатися більше про проект ПУРБ для пілотного басейну р. Прут, включаючи заплановану Програму заходів, взяти участь у дискусіях, висловити свої зауваження та пропозиції щодо проекту плану. Зауваження та пропозиції усіх зацікавлених сторін та представників громадськості вітаються та заохочуються.

 • Orta Kür Hövzə Rayonu üzrə Çay Hövzəsinin İdarə Edilməsi Planının (ÇHİEP) Layihəsinin müzakirəsi məqsədilə İctimaiyyətlə Məsləhətləşmə Görüşü 23 Aprel 2015-ci ildə Azərycanın Gəncə şəhərində keçirilmişdir. Görüşdə iştirak edərək  ona dəstək verən  hər kəsə təşəkkürümüzü bildirmək istərdik.
  Görüş Orta Kür Hövzə Rayonunda Çay Hövzəsinin İdarə Edilməsi Planının(ÇHİEP) Layihəsi, o cümlədən planlaşdırılan Tədbirlər Proqramı barədə daha çox məlumat əldə etmək, bu sahədə müzakirələrdə iştirak etmək və plan layihəsi ilə bağlı təklif və mülahizələri irəli sürmək  imkanı vermişdir.

 • Bazinul Prut Râului - Consultarea publică pe marginea proiectului Planului de management al bazinului hidrografic, a avut loc la or.Chisinau, Republica Moldova, la 05 mai 2015. Dorim să mulțumim tuturor celor care au participat la întâlnirea și a contribuit cu opiniile lor.
  Evenimentul urmărește să prezinte proiectul de Plan de Management pe bazinul râului si Programul planificat de măsuri pentru bazinul Prut și de a discuta și de a primi feedback-ul, comentarii și propuneri cu privire la proiectul de PGBH.

 • ȘEDINȚA DE CONSULTĂRI PUBLICE PE MARGINEA PROIECTULUI PLANULUI DE GESTIUNONARE A
  BAZINULUI RÎULUI PRUT PE 5 MAY 2015.

 • 17 марта 2017 года в Республике Беларусь, Минск прошел семинар по общественному обсуждению проекта плана управления речным бассейном Верхнего Днепра  на территории Беларуси. Мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто участвовал на встрече и внес свои предложения.

 • Формування майбутнього річкового басейну Верхнього Дніпра!

  Консультації з громадськістю щодо проекту Плану управління річковим басейном Верхнього Дніпра (ПУРБ) відбуватимуться у Києві, Україна, 29 квітня 2015 р. Ця зустріч відкриє можливість дізнатися більше про проект ПУРБ для пілотного басейну Верхнього Дніпра, включаючи заплановану Програму заходів, взяти участь у дискусіях, висловити свої зауваження та пропозиції щодо проекту плану. Зауваження та пропозиції усіх  зацікавлених сторін та представників громадськості вітаються та заохочуються.

 • ჭოროხი-აჭარისწყლის მდინარეების აუზის მართვის 6 წელზე გათვლილი გეგმის პრეზენტაცია გაიმართა "შერატონში". საჯარო განხილვაზე მდინარეების დაცვის მექანიზმებზე მათი დაბინძურებისა და მათზე ზემოქმედების მიზეზებზე მსჯელობენ. პროექტის მიზანი ჭოროხი-აჭარისწყლის მდინარის აუზის იმ რისკებისაგან დაცვაა, რომელიც მათ ეკოლოგიურ სტატუსს საფრთხეს უქმნის.
  გეგმა, რომელიც "საერთაშორისო მდინარეთა აუზების დაცვის" პროექტის ფარგლებში მომზადდა, საჯარო განხილვების შემდეგ საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად გადაეგზავნება.

  Source: http://ajaratv.ge

 • ჭოროხი-აჭარისწყალის მდინარის აუზის მართვის გეგმის პროექტის (RBMP) საჯარო განხილვა გაიმართა საქართველოში, ბათუმში  2015 წლის 24 მარტს.  გვინდა მადლობა გადავუხადოთ ყვლეას, ვინც მიიღო მონაწილეობა შეხვედრაში და გაგვიზიარა თავისი შეხედულებები. შეხვედრა ორგანიზებული იყო  „საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოს დაცვის პროექტის“ ფარგლებში, რომელსაც აფინანსებს ევროკავშირი.  

 • Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի (Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազաններ) համար մշակված գետավազանային կառավարման պլանի նախագծի քննարկման հանրային խորհրդակցական հանդիպումը տեղի ունեցավ 2015թ. մարտի 26-ին` Գյումրիում: Շնորհակալություն ենք հայտնում հանդիպման մասնակիցներին և բոլոր նրանց, ովքեր արդեն ներկայացրել են իրենց կարծիքները:

  Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեց Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի գետավազանային կառավարման պլանի և միջոցառումների ծրագրի նախագիծը, կազմակերպվեց համապատասխան քննարկում և կարծիքների փոխանակում:

 • ჩვენ ჭოროხი-აჭარისწყალის მდინარის აუზის მომავალი უნდა განვსაზღვროთ!  

  მდინარეთა აუზის მართვის გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა, 2015 წლის 24 მარტი   

  ძვირფასო კოლეგებო,  
  მოხარულები ვართ მოგიწვიოთ ჭოროხი-აჭარისწყალის მდინარის აუზის მართვის გეგმის პროექტის (RBMP) საჯარო განხილვაზე, რომელიც 2015 წლის 24 მარტს გაიმართება საქართველოში, ბათუმში.  შეხვედრა ორგანიზებულია  „საერთაშორისო მდინარეთა აუზების გარემოს დაცვის პროექტის“ ფარგლებში, რომელსაც აფინანსებს ევროკავშირი.  

 • Գետավազանային կառավարման պլանի նախագծի հանրային խորհրդակցական հանդիպում | Մարտի 26, 2015թ.

  Հարգելի գործընկեր,
  Սիրով տեղեկացնում ենք, որ Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի համար մշակված գետավազանային կառավարման պլանի (ԳԿՊ) նախագիծը 2015թ. մարտի 26-ին ներկայացվելու է հանրային քննարկման Գյումրի քաղաքում: Հանդիպումը կազմակերպվում է ԵՄ “Միջազգային գետավազանների շրջակա միջավայրի պահպանություն” ծրագրի շրջանակներում:

 • Формирование будущего бассейна Верхнего Днепра!
  Консультации с общественностью по проекту Плана управления речным бассейном (ПУРБ) Верхнего Днепра состоятся 17 марта 2015 в Минске, Республика Беларусь.

  Консультации помогут узнать больше о проекте ПУРБ для белорусской части пилотного бассейна Верхнего Днепра, включая и планируемую Программу мер, а также предоставят возможность принять участие в дискуссиях и высказать свои замечания и предложения по проекту плана. Замечания и предложения всех заинтересованных сторон и представителей общественности приветствуются и поощряются!

В последние годы, в регионе присутствует большое желание продвигаться к современным инструментам управления для достижения желаемого качества воды. Проект ENPI-EPIRB будет поддерживать это желание путем создания возможностей и обучением на практике во время разработки и осуществления Плана Управления Речными Бассейнами для выбранных пилотных бассейнов рек.

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
Последний доклад о ходе реализации проекта
бассейн реки Ахурян - реки Ахурян и Мецамор, бассейн верхнего течения Днепра, бассейн Центральной Куры - реки Агстафачай, Товузчай, Шамкирчай и Гянджачай, бассейн реки Чорохи-Аджарисцкали, бассейн реки Прут
(08.01.2017)
in Последний доклад о ходе реализации проекта
მდინარე ჭოროხი-აჭარისწყლის აუზის მართვის გეგმა
бассейн реки Чорохи-Аджарисцкали
(19.12.2016)
Draft River Basin Management Plan
მდინარე ჭოროხი-აჭარისწყლის აუზის მართვის გეგმა
бассейн реки Чорохи-Аджарисцкали
(19.12.2016)
Draft River Basin Management Plan