Nou echipament modern de monitorizare a apelor subterane din bazinul r.Prut

Astăzi, 28 septembrie, Ministrul Mediului Valeriu Munteanu și Pirkka Tapiola, Diplomat finlandez,  șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, au asistat transmiterea echipamentului modern pentru monitoringul apelor subterane din cadrul Proiectului finanţat de UE " PROTECŢIA MEDIULUI A BAZINELOR RÂURILOR TRANSFRONTALIERE" către întreprinderea de Stat „Expediţia Hidrogeologică din Moldova" din subordinea Ministerului Mediului al Republicii Moldova. VIDEO:https://www.privesc.eu/Arhiva/63626/Ceremonia-oficiala-de-receptionare-a...
Pirkka Tapiola, șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a menționat că bunurile transferate reprezintă suportul tehnic al Comisiei Europene prin intermediul proiectului regional UE EPIRB și reprezintă  echipament modern pentru monitorizarea apelor subterane prin implementarea proiectului pilot "Renovarea reţelei de monitoring al apelor subterane pentru identificarea factorilor ce influenţează asupra calităţii apelor subterane în bazinul râului Prut”, definit de către Planul de Gestionare al bazinului hidrografic al râului Prut.
Proiectul are drept scop consolidarea acțiunilor în managementul durabil al  resurselor de apă din țările Parteneriatului de Est în sensul cooperării, cu referire la principiile Managementului Integrat al Resurselor de Apă (IWRM) și Directiva UE Cadru privind Apa (2000/60/EC). Activitățile din cadrul proiectului precum și rezultatele țin să amelioreze calitatea apei din bazinele râurilor transfrontaliere prin intermediul activităților de monitorizare a apelor și elaborării Planurilor de Gestionare a Bazinelor Râurilor (RBMPs) din regiunea bazinului pilot al râului selectat. Proiectul are drept țintă regiunea largă a Mării Negre și intenționează să sprijine țările beneficiare precum Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Ministrul Mediului Valeriu Munteanu a multumit diplomatului european pentru echipamentul oferit/recepționat în gestiune și a menționat că avîndu-l în dotare, va fi posibilă îmbunătățirea accesului și calitatea datelor cu privire la statutul ecologic, chimic și morfologic al bazinelor rîurilor internaționale,  inclusiv și a corpurilor de apă subterane , date absolut necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a bazinelor rîurilor. Ministrul mediului a reiterat beneficiul, care va impulsiona îndeplinirea obligațiunilor țării față de tratatele internaționale la care este parte. Nu mai puțin important este suportul oferit și pentru promovarea principiilor Directivei Cadru privind apa a Uniunii Europene.
Acțiunile curente de implementare a proiectului în  Moldova, au servit la achiziționarea și instalarea echipamentului modern în cadrul rețelei naționale de monitorizare a apelor subterane prin intermediul a 15 sonde cu măsurarea nivelului  apelelor, temperaturii și conductivității electrice.  Una din sondele de monitoring va fi instalată cu stație telemtrică pentru transferul măsurătorilor de pe teren către baza de date a instituției responsabile pentru monitorizarea apelor subterane precum – SE ”Expediția Hidrogeologică din Moldova” (EhGeoM). Costul total al proiectului pilot, luând în considerare proiectarea, achiziționarea echipamentului modern, instalarea echipamentului automatizat, conectarea la telemetrie, testarea și trainingul experților locali, valorează 29 870 EUR. Instalarea finală a echipamentului și conectarea lui la sistemul telemetric existent, precum și trainingul specialiștilor locali din Expediția Hidrogeologică din Republica Moldova și Agenția de Geologie și Resurse Minerale, este planificată pentru 29 Septembrie, 2015 în localitatea Călinești, r-l Fălești.

Source: http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2270-nou-echipa...

28.09.2015
  • Moldova
  • Prut Basin